Zoek

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

De voorgestelde voorwaardes regelen de verkoop, zoals elke latere verkoop van VY & MY sprl naar dezelfde koper, zonder algemene of specifieke voorwaardes van de koper. Elke clausule dat deze voorgestelde voorwaardes verbreekt engageert ons uitsluitend door middel van ons schriftelijk akkoord. Onze catalogen, fotos en commerciële documenten zijn niet contractueel. De geplaatste bestellingen verplichten ons alléén wanneer we deze schriftelijk bevestigen of door de levering van de bestelde producten.

PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. Ze worden meegedeeld ter informatie zonder verplichting. Deze kunnen aangepast worden zonder aankondiging. De verkochte goederen blijven eigendom van VY & MY sprl tot de totale uitbetaling van de som door de koper. Onze facturen zijn te betalen tot 30 dagen na de levering. De betaling wordt gedaan via klassieke bankoverschrijving op onze bankrekening: Bankrekeningnummer: Dexia BE15 0682 4441 1230.

Een niet betaling na vervaldatum veroorzaakt uit volle recht en zonder ingebrekestelling:

1/Verval van het betalingstermijn voor alle bedragen die moeten uitbetaald worden door de koper et hun onmiddellijke betaling.

2/Betaling van intrest met een vertragingsrente aan een rentevoet die overeenkomt met 1.5 keer de legale intrestpercentage, alle bijkomende kosten ontstaan uit de niet-betaling en een forfaitaire vergoeding voor administratieve kosten en andere bevestigt aan 15 % van het te betalen bedrag, met een minimum van 124 €.

3/ De toelating om elke lopende handel te stoppen..

LEVERING

De leveringstermijn wordt gegeven ter indicatie en is geen verplichting, noch een motief om de lopende handel te stoppen. Bovendien kan er geen enkele schadevergoeding opgeëist worden in geval van vertraging van de levering.

Voor bestellingen van meer dan € 1.500 (incl. btw) is de levering gratis. Voor bestellingen van minder dan € 1.500 incl. btw brengen we een vast bedrag van € 50 excl. btw in rekening. Bestellingen van particulieren worden geleverd na vooruitbetaling op de Belfius-rekening BE15 0682 4441 1230 Levertijden: producten die niet op voorraad zijn, worden geleverd binnen 5 weken na verzending van de bevestiging van je bestelling. VYMY behoudt zich het recht voor om de kleuren en modellen van haar producten te wijzigen door u hiervan op de hoogte te brengen, uiteraard vóór elke definitieve bestelling. Bestellen kan via onze webshop, per post, per e-mail of per fax.

KLACHTEN

Ze moeten geadresseerd worden binnen de acht dagen na de levering en voor elk gebruik van de producten dat wordt aangezien als een aanvaarding van de levering. De koper beschikt van een termijn van zeven kalenderdagen vanaf het ontvangen van zijn bestelling om de producten terug te sturen, op zijn kosten. Het product moet teruggestuurd worden in zijn originele verpakking, intact, met alle bijhorende accessoires, handleiding en documentatie. Deze voorwaarde is ook geldig in geval van retour door niet-overeenstemming van de producten. Als deze clausule niet gerespecteerd wordt, is er een betalingsaftrek van toepassing die kan gaan tot 50% van de verkoopsprijs.
Alle retours moeten vergezeld worden met de originele aankoopfactuur, waar de aankoopdatum duidelijk wordt aangegeven, het referentienummer van het product en het nummer van de retour dat vantevoren werd meegegeven door VyMy.

Alleen de retours waarvan de transport is betaald worden aanvaardt.

Alle klachten die kunnen plaatsvinden naar aanleiding van de interpretatie of executie van deze verkoopsvoorwaarden behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van Brussel.

VyMy kan niet verantwoordelijk zijn voor om het even welke schade, zowel materieel als immaterieel of lichamelijk, die kunnen leiden tot het slechte gebruik van de aangeboden producten.

Verzoek om de VyMy-catalogus te ontvangen